Odštampajte ovu stranicu
14 | 2 | 2017

URBANO ČVORIŠTE 1 – radionica

BINA je pozvala članove 4 tima koji su ušli u uži izbor na otvorenom pozivu projekta Gradovi deljenja kreativni momenat (SCCM)  da učestvuju u radionici URBANO ČVORIŠTE 1 (URBAN HUB 1) na kojoj su predstavili svoj konkursni projekat i učestvovali u debati sa članovima žirija i sa autorima druga tri projekta koji su ušli u uži izbor.

Svrha radionice je da se putem pojašnjavanja projekata omogući žiriju da izabere jedan stručni tim saradnika i projekat koji će sa njima razvijati. 

Pored toga, svrha radionice je i edukativna – želimo da sa Vama podelimo naša iskustva, uverenja i nedoumice koje se pojavljuju u participativnim projektima unapređenja zajedničkog prostora.

Radionica je imala za cilj da ponudi odgovore na sledeća tri pitanja:

1.     Kako zamišljate Urban Hub kao mesto okupljanja, upoznavanja i saradnje stručnjaka i građana koji razvijaju projekat unapređenja zajedničkog prostora?

2.     Na koji način mislite da podstaknete socijalnu interakciju  građana koji učestvuju u projektu, njegovoj izgradnji i održavanju?

3.     Koje aktivnosti planirate u procesu participativnog projektovanja?

Radionica je  održana 14. 02. 2017. od 11h do 14h u Arhitektonskom Centaru D-spot, Bulevar despota Stefana br. 36.

744