• 1
b desno 09
21 | 4 | 2018

STUDENTSKI PARK – PODSTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA KROZ PARTICIPATIVNI URBANI DIZAJN

============

Petak, 18.05.
12.00
STUDENTSKI PARK – PODSTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA KROZ PARTICIPATIVNI URBANI DIZAJN
→ Fakultet za Umetnost i dizajn, Univerzitet “Megatrend”, Bulevar Umetnosti 29
============
 
Vodi: Nataša Čolić
Učestvuju: Tamara Dimitrijević, Marija Živulović, Anastasija Čolaković, Jovana Vesić 
i Ivan Radovanović, studenti Fakulteta za umetnost i dizajn, Megatrend Univerzitet 
Beograd

Radionica studenata Fakulteta za umetnost i dizajn Univerziteta Megatrend Podsticanje održivog razvoja kroz participativni urbani dizajn odvija se u okviru predmeta Urbani dizajn, koji vodi Nataša Čolić u saradnji sa BINA. Cilj radionice je da studenti razvijaju sposobnosti boljeg prepoznavanja problematike lokalnog konteksta komunicirajući sa korisnicima prostora, kako bi njihovi predlozi intervencije „kroz urbani dizajn“ bili usmereni ka podsticanju socijalnih i ekonomskih aspekata i aspekata zaštite životne sredine kao osnovnih postulata održivog razvoja.

Odabrana lokacija nalazi se na teritoriji opštine Stari grad, na uglu Ulice Zmaja od Noćaja i Studentskog trga. Lokacija predstavlja devastirani urbani džep i specifična je zbog svoje centralne gradske lokacije, neposrednog okruženja zgrada Univerziteta i Rektorata, Prirodno-matematičkog i Hemijskog fakulteta, Studentskog parka, Turskog turbeta kao istorijskog i kulturnog nasleđa, zgrade Crvenog krsta, osnovne škola, vrtića, stambenih zgrada, kao i komercijalnih ugostiteljskih aktivnosti. Studenti imaju zadatak da prepoznaju i analiziraju prostorne i programske karakteristike devastiranog urbanog džepa i identifikuju učesnike u procesu/korisnike prostora (stakeholdere), kao i da analiziraju probleme, potencijale i ograničenja korišćenja prostora. Sledeći korak je definisanje metoda participacije koje će biti korišćene u procesu, uz obrazloženje njihove svrhe. Studenti zatim formulišu viziju budućeg korišćenja prostora, kao i strateške korake za njegovo unapređenje, uzimajući u obzir ključne aspekte održivog razvoja. Nakon toga, razvijaju predlog konceptualnog programskog i prostornog rešenja urbanog dizajna, koji imaju priliku da reevaluiraju u komunikaciji sa učesnicima procesa i na osnovu njihovih realnih potreba. Na kraju, studenti pripremaju konačan predlog rešenja urbanog dizajna.

Pored navedenog, participativna metodologija dozvoljava studentima da identifikuju potencijalne izvore finansiranja i saradnje sa različitim sektorima, kako bi se otvorila mogućnost za realizaciju projekata i njegovo održavanje. Konačno, participativnom metodologijom stvara se poverenje korisnika, ali i mogućnost da budu dugoročno uključeni u održavanje prostora u čiji su proces stvaranja/revitalizacije bili uključeni.

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 8
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda