• 1
 • 2
b desno 09

“Leva obala Save bila je Austrijska. Od obale pa do Zemuna samo pesak i baruštine. Na obali su bile straže, jedna na samome ušću Save u Dunav, druga na pola puta do železničkog mosta, treća kod samog mosta. Između tih stražara polako su išla stazom pored vode, ukorak, dva mađarska stražara sa puškama i velikim zelenim perjem na kalpacima kao čitavim petlovskim repovima. Između njihovih prolaza bilo je po oko pola sata slobode. To smo mi koristili, preplivali i išli u bare da beremo lokvanj. No jednom su stražari pokvarili red, iznenadili nas i uhvatili Huga koji je bio najdalje otišao i onako goluždravog oterali ga peške čak u Zemun. Tamo su ga držali sve do noći, a onda doveli natrag na obalu i pustili ga da prepliva.“

Danas, posle više od jednog veka postojanja, Novo groblje predstavlja istorijsko-spomenički memorijal od posebnog značaja za nacionalnu istoriju i kulturu. S obzirom na mnogobrojne spomenike, arhitektonske celine, skulpture i veliki broj grobova znamenitih ličnosti, 1983. godine je proglašeno kulturno-istorijskim dobrom od velikog značaja za Republiku Srbiju. Od 2004. godine Novo groblje je član Udruženja kulturno značajnih grobalja Evrope (ASCE).

Muzej savremene umetnosti baštini dela srpske i jugoslovenske umetnosti 20. veka, od svog otvaranja 1965. godine do danas. Posle dugotrajne i sveobuhvatne rekonstrukcije objekta (od 2007. godine),  zablistao je u punom sjaju krajem 2017. godine. Time je Muzej praktično otpočeo svoj „drugi život”, tehničko-tehnološki osavremenjen, funkcionalno unapređen, uz poštovanje osnova postulata estetike zacrtane projektom – konkursnom pobedom arhitekata Ivanke Raspopović i akademika Ive Antića.

Zgradu Zanatskog doma posle Drugog svetskog rata 1947. godine, dobio je na korišćenje Radio Beograd. Tada je adaptirana za potrebe radio-stanice: restoran u prizemlju pretvoren je u muzički i dramski studio, a nekadašnje hotelske sobe u redakcije. Kako se Radio Beograd širio i tehnologija usavršavala, tako su se dodavali studiji za emitovanje i montažu. U prostoru nekadašnjeg bioskopa „Avala“ danas je veliki muzički studio u kojem se održavaju javna snimanja. U toj vremenskoj kapsuli još se mogu razaznati prvobitni elementi enterijera, lampi i lustera iz tridesetih godina prošlog veka.

Avalski toranj predstavlja jedan od karakterističnih repera u veduti Beograda. Remek-delo arhitekture i konstrukterstva, odlikuje se naglašenom arhitektonikom koja je na liniji, za ono vreme, inovativnih oblikovnih traganja na granici skulptorskog pristupa. Posebnost prostorno-oblikovne strukture tornja ogleda se u pozicioniranju „gondole“ sa prostorima za posetioce, panoramskim restoranom i terasom, kao i tehničkim instalacijama na vitku, elegantnu vertikalu glavnog korpusa građevine, što je u to vreme bio gotovo jedinstven slučaj.

Zadužbinarstvo je u 19. veku igralo veoma značajnu ulogu u razvoju nove srpske države. Evropeizacija Beograda predstavljala je manifestaciju srpske moći u tek oslobođenom gradu od osmanlijske vlasti, a razvoj infrastrukture i urbanizma uslovili su i izgradnju mnogih građevina u raznim istorijskim stilovima koje i danas čine najstarije jezgro grada.

Prisustvo Jevreja u Beogradu beleži se još od 16. veka. Tokom viševekovnog prisustva na ovim prostorima, Jevreji su učestvovali u kreiranju vizuelne kulture samog grada. Šetnja „Arhitektura i sećanje: jevrejsko nasleđe u Beogradu“ predstaviće osnovnu topografiju jevrejskog nasleđa.

Prostori Univerziteta i njegovih amfiteatara čine platformu za ostvarivanje komunikacije stručne ali i šire javnosti, te predstavljaju važan glas društvenih promena. Upravo su amfiteatri Rektorata, Filološkog, Filozofskog, Pravnog i Tehničkog fakulteta dali glas nekim od najznačajnijih ličnosti srpske istorije od osnivanja Univerziteta do danas.

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Pokrovitelji
 • Simple Item 2
 • 1
Partneri
 • Simple Item 8
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
Partneri
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Sponzori
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 7
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Tehnički sponzor
 • Simple Item 3
 • 1
Medijski partneri
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI!
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda