4 | 9 | 2017

PEŠAČKE ZONE U STARIM GRADSKIM JEZGRIMA, autor: Aleksandar Stanojlović - sreda, 6.9. u 19:00

KULTURNI CENTAR BEOGRAD

Galerija Artget, Trg republike 5/I

Sreda, 6. septembar 2017. u 19:00

Promocija knjige
Pešačke zone u starim gradskim jezgrima
Autor: Aleksandar Stanojlović
Izdavač : Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin, 2016.
Učestvuju:Vladimir Macura, Dragana Vasiljević Tomić, Svetlana Dimitrijević, Nemanja Vujić i autor
Moderator: Danica Jovović Prodanović

 

Studija “Pešačke zone u starim gradskim jezgrima“ nastala je kao rezultat dugogodišnjeg interesovanja arhitekte Stanojlovića za obnovu starih gradskih centara gradovima u Evropi i Srbiji.
 
Studija je podeljena u tri dela. Prvi deo čini opšti prikaz teme - pojam pešačke zone i njena integracija u istorijska jezgra. Drugi deo predstavlja iskustva evropskih gradova u kojima su pešačke zone nastajale na talasu urbane obnove u periodu posle Drugog svetskog rata, 50-tih i 60-tih godina (Roterdam, Kasel, Štutgart) i kasnije u periodu 70-tih i 80-tih godina 20. veka (Minhen, Beč, Istanbul, Atina, Verona). Treći deo počinje pregledom primera pešačkih zona u velikim gradovima sa područja bivše Jugoslavije, realizovanih na tragu evropskih trendova u oblasti urbanog planiranja, a završava se katalogom 14 pešačkih zona realizovanih u gradovima Srbije zaključno sa 2016. godinom. 
 
Posebnu pažnju autor je posvetio praksama ulica sa integrisanim saobraćajem, rehabilitaciji prostora uz vodu i primerima inovativnih intervecija koje vode ka humanizaciji javnih prostora u cilju stvaranja gradova okrenutih ljudima, sa razvijenim sistemima održive mobilnosti.
 
U svojoj studiji arhitekta Stanojlović predstavlja i projektante pešačkih zona. To su sa jedne strane arhitekte koji su u teorijskom i autorskom smislu ostavili najznačajniji trag u ovoj oblasti na međunarodnoj sceni, kao što su: Jan Gel, Dimitris Pikionis i Boris Podreka, a sa druge strane najznačajniji srpski autori pešačkih zona: Branislav Jovin i Predrag Cagić. Prvi projekat razvijene pešačke zone u rekonstruisanom istorijskom centru u Srbiji izveden je u Kikindi, u periodu 1977–1983. godine po projektu Predraga Cagića i Borivoja Jovanovića. 
 
20. oktobra 1987. godine na dan Oslobođenja Beograda svečano je otvorena pešačka zona na području ulice Knez Mihailove, čiji je autor arhitekta Branislav Jovin. 30 godina ova ulica je pozornica života i promena koje su obeležile ovaj period. Pešačka zona Knez Mihailove je u međuvremenu proširivana, a tokom prošle i ove godine završeni su radovi u ulici Vuka Kardžića i na Obilićevom vencu. Najavljeno je i novo širenje pešačke zone. Sve ovo govori o aktuelnosti teme i stalnoj potrebi da se prostori namenjeni pešacima menjaju, prilagođavaju potrebama, a sve u cilju poboljšanja  kvalitet života u gradu. Aleksandar Stanojlović (1971) je završio Arhitektonski fakultet u Beogradu. Nakon završenih studija osniva Grafički studio Žiža. Oblasti interesovanja su mu primenjena kartografija, urbana istorija, održiva mobilnost i saobraćajni sistemi.

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 8
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda