staticni baner 15

1920x1080 letnja skola finanl 08

12 | 4 | 2019

Performans PLASTIKA NEMA GRANICA / Noć Muzeja / Trg republike, kod fontane


Subota, 18.05.2019.
16.00-00.00
Učestvuju: Basurama i Ida-Mari Korel
Partner. Galerija Kolektiv
→ Trg republike, kod fontane


Basurama i Ida-Mari Korel sarađuju na performansu sa haljinama kao instalacijama. Ovaj rad se bavi ciljem održivog razvoja 16* i njegovom povezanošću sa globalnim masovnim konzumerizmom, našim „plastičnim ponašanjem“, njegovim uticajem na gubitak naše individualnosti i tradicije i na rastuće globalne pokrete kao što su jeftini masovni turizam i izbeglištvo.

Pozivamo izbeglice koje žive u blizini da nam ispričaju svoje priče o plastičnim kesama.

Plastična kesa predstavlja naše globalno masovno i spontano potrošačko društvo. Dok pristalice globalnog masovnog turizma i konzumerizma i dalje nose plastične kese kao trofeje, plastične kese su jedino i najjeftinije prevozno sredstvo za izbeglice koje prelaze granice i mora, noseći lične stvari koje su im preostale.

Bilo da je blagoslov ili prokletstvo, bilo da se smatra kultom ili smećem, bilo da se voli ili mrzi, plastična kesa polarizuje i odražava ponašanje potrošača u celom svetu svojom prolaznom upotrebom i sveprisutnošću. Dok, s jedne strane, ona jača status, stvarajući identitet i kulturnu istoriju, s druge strane ima destruktivan uticaj na estetiku, kulturu, životinje, prirodu i životnu sredinu.

 
*Cilj 16: Mir, pravda i snažne institucije. Bez mira, stabilnosti, ljudskih prava i delotvorne vlasti zasnovane na vladavini prava  ne možemo se nadati održivom razvoju. Živimo u svetu koji se sve više deli. Dok se u nekim delovima sveta neprestano održavaju mir, sigurnost i prosperitet, u drugim delovima sveta vladaju naizgled beskonačni ciklusi sukoba i nasilja. Ovo ni na koji način nije neizbežno i mora se rešavati. Visok stepen oružanog nasilja i nesigurnosti uništava razvoj zemlje, ugrožava privredni rast i često dovodi do dugotrajnih nepravdi koje se mogu protezati kroz više generacija. Seksualno nasilje, zločini, eksploatacija i tortura preovlađuju tamo gde vladaju sukobi i bezakonje, tako da zemlje moraju preduzeti mere da zaštite najugroženije. Cilj održivog razvoja je da znatno smanji sve oblike nasilja i da sarađuje sa vladama i zajednica radi nalaženja trajnih rešenja za sukobe i nesigurnost. Jačanje vladavine prava i promovisanje ljudskih prava ključni su u ovom procesu, baš kao i suzbijanje tokova nezakonitog oružja i jačanje razvoja.

   

Basurama je umetnička grupa posvećena kulturnom i ekološkom istraživanju, stvaranju i produkciji, a njen rad se zasniva na proučavanju smeća, otpadaka i recikliranog materijala u svim oblicima i mogućim značenjima. Nastala je na Arhitektonskom fakultetu u Madridu (ETSAM) 2001. godine, i od tada se razvila i poprimila nove oblike. Cilj joj je proučavanje fenomena koji čine neodvojivi deo masovne proizvodnje stvarnog i virtuelnog smeća u potrošačkom društvu, i razmatranje različitih gledišta o toj temi iz kojih mogu proisteći nova razmišljanja i stavovi.

Ida-Mari Korel je umetnica, pesnikinja-muzičarka, istraživačica i sinestetička filozofkinja, koja u svom radu spaja muziku, zvuk, umetnost i znanje i to prenosi na polje „sporog“ života, održivosti, aktivizma usmerenog ka muzici oslobođenoj mas-medija, ka umetnosti, odevanju i muško-ženskoj ravnoteži.

753
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 17
 • Simple Item 16
 • Simple Item 15
 • Simple Item 14
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 24
 • Simple Item 25
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 17
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Medijski sponzori
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 5
 • Simple Item 7
 • Simple Item 4
 • Simple Item 15
 • Simple Item 17
 • Simple Item 3
 • Simple Item 16
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda