staticni baner 15

21 | 4 | 2018

OKVIR ZA RAZVOJ JAVNOG PROSTORA U OKRUŽENJU PRIGRADSKOG BEOGRADA

============

Nedelja, 20.05
16.00-19.00
OKVIR ZA RAZVOJ JAVNOG PROSTORA U OKRUŽENJU PRIGRADSKOG BEOGRADA
→ OŠ Vladimir Obradović– Kameni, Dobanovačka 2a, Ledine, Novi Beograd
============
 
Koncept: Alijansa Stara Tržnica, Bratislava, Slovačka
Organizacija: BINA
 
Javni prostor mora ispuniti najmanje tri osnovna parametra: (I) prostor mora obezbediti široke mogućnosti programiranja kako bi privukao različitu publiku u različitim vremenima. Nedostatak uspeha izolovanih objekata i prostora često se odnosi na njihovu monofunkcionalnost. Uspešna javna mesta pružaju multifunkcionalnost, zasnovanu na heterogenosti višestrukih interesa publike. (II) finansijska i operativna održivost zahteva da prostor i dalje posluži javnom cilju i nakon završetka ranijih subvencionisanih operacija. Tehnička oprema ostaje operativna oko 12-15 godina, a modni trendovi traju 4-8 godina; svaka strategija održivosti mora objasniti ove osnovne mere. (III) tehnički parametri utvrđuju korisnost prostora za kulturne, društvene ili kreativne svrhe, zbog čega je ključno proveriti kapacitet, logistiku, akustične mogućnosti i druge tehničke parametre. (IV) zakonski i regulatorni parametri ograničavaju zakonske mogućnosti Škograda – koja su zakonska ograničenja upotrebe; kakve vrste ugovornih obaveza Škograd ima prema vlasniku prostora; kakve su karakteristike javnog 
prostora i kako ove funkcije Škograd može postići.
 
Radionica će proceniti tehničke i zakonske mogućnosti predloženog javnog prostora, zajedno sa ličnim i organizacionim kapacitetom organizacije koja upravlja prostorom, kako bi se pružio pregled mogućnosti za razvoj javnog prostora. Ishod radionice treba da bude strategija da se Škograd pretvori u funkcionalan i održiv javni prostor – kulturni centar.
 
681
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 17
 • Simple Item 16
 • Simple Item 15
 • Simple Item 14
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 24
 • Simple Item 25
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 17
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Medijski sponzori
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 5
 • Simple Item 7
 • Simple Item 4
 • Simple Item 15
 • Simple Item 17
 • Simple Item 3
 • Simple Item 16
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda