Odštampajte ovu stranicu
12 | 12 | 2017

PAŽNJA PAŽNJA


U toku su dva konkursa na Future Architecture platformi za KREATIVNE IDEJE o budućnosti arhitekture i juče objavljeni konkurs za  NOVE ČLANOVE platforme.
Uključite se, učestvujte - BUDUĆNOST POČINJE SADA!
http://futurearchitectureplatform.org/

 

726