Odštampajte ovu stranicu
13 | 10 | 2017

KAKO VIDIMO PLATO?

Čuvari parka, Urbano čvorište 1, Kako vidimo Plato?"

U ponedeljak s početkom od 16 časova tim Čuvara parka baviće se svojom standardnom aktivnošću – čišćenjem. Međutim, tom prilikom će na Platou Čuvari parka okupljenim komšijama i korisnicima prostora predstaviti dosadašnje rezultate istraživanja i planirane intervencije u prostoru proistekle iz radionica (sto, koloracija popločanja i bočnog zida). Događaj je koncipiran kao neformalna javna rasprava, a arhitektonska rešenja i mokapi moguće upotrebe prostora biće odštampana i izložena, te na taj način dostupna zainteresovanim učesnicima. I tom prilikom, tim Čuvara parka razgovaraće sa prisutnima, uvažavati komentare i sugestije i diskutovati o budućim intervencijama (npr. piksla za opuške, zelenilo).

718