staticni baner 15

1920x1080 letnja skola finanl 08

21 | 4 | 2018

INFRASTRUKTURA NADE, Škograd, Ledine

============
Nedelja, 20.05
15.00-16.00
INFRASTRUKTURA NADE, Škograd, Ledine

→ 

OŠ Vladimir Obradović– Kameni, Dobanovačka 2a, Ledine, Novi Beograd
============
 
Studija slučaja Gradsko čvorište 2 razvijaće se  u Beogradu pod rukovodstvom BINA i u saradnji sa partnerskim projektnim timom Škograd.
Pokretanjem eksperimentalih urbanih čvorišta za unapređenje zajedničkih otvorenih gradskih prostora u saradnji sa zajednicama, BINA želi da preispita mogućnosti realizacije proklamovanog „prava na grad“. Saznanja stečena tokom trajanja projekta iskoristiće se za razvijanje aktivnijeg odnosa prema građenju grada participacijom građana, kao i za otvaranje prostora za kvaltitetniji i angažovaniji pristup donošenju odluka za budući razvoj Beograda.
Priprema za projekat Gradsko čvorište 2 počela je u februaru 2018. godine. Projekat saradnje sa zajednicom na unapređenju otvorenog gradskog prostora započeće u maju 2018, tokom BINA manifestacije OD COMMUNIS DO KOMUNIKACIJA i trajaće narednih šest meseci. Stručni tim če, po realizaciji projekta, raditi na obradi i pripremi dokumentacije procesa koja će biti publikovana i izložena tokom manifestacije BINA 2019, a zatim i na drugim manifestacijama SCCM. 
 
O LEDINAMA
Uslovi života na Ledinama dominantno se odlikuju procesima i obrascima samogradnje stambenog prostora. Nemogućnost gradske i nacionalne vlasti da obezbedi smeštaj za izbegla lica iz ratnih područja devedesetih godina, za interno raseljena lica sa Kosova ranih dvehiljaditih i za najnoviji talas povratnika iz Zapadne Evrope, primorala je ove novopridošle ljude da sami reše svoje stambeno pitanje.
Bez funkcionalne podrške javnog interesa, ljudi ovakvih naselja bili su primorani da preuzmu inicijativu i u rešavanju komunalne infrastrukture. Nakon gotovo četvrt veka ovakvog razvoja grada nepovratno su nastali novi životni uslovi oblikovani u samoorganizovanom odnosu individulnih i zajedničkih interesa. Posledice takvog razvoja grada ogledaju se u gubitku ideje o javnom interesu, okupaciji javnog prostora i ugrožavanju rada lokalne škole. Upravo iz tog razloga odabrali smo školsko dvorište, kao jedno od poslednjih utočišta zajedničkog života u zajednici i kao mesto za sprovođenje projekta Gradsko čvorište 2. Namera tima Škograd je da, u zajedničkom radu sa komšilukom na unapređenju postojeće i stvaranju nove infrastrukture jedine javne institucije u naselju, zastupa očuvanje javnog prostora i javnog interesa u Beogradu.
 
INFRASTRUKTURA NADE
Projekat je zamišljen kao nadogradnja iskustva i razvoj senzibiliteta našeg dosadašnjeg rada. Radujemo se saradnji sa ljudima iz različitih disciplina i zemalja i verujemo da ćemo ovakvom razmenom ideja doprineti razvoju našeg procesa i ojačati uticaj svojih napora. Osnovna namera našeg tima sa projektom „Gradsko čvorište 2“ je stvaranje prostorne intervencije u školskom dvorištu koja će se baviti problemom izražene segregacije u naselju.
Projekat nastavlja započete razgovore i akcije organizovane u toku prošle godine u naselju Ledine. Dosadašnjim razgovorima otkrivena je potreba za javnim prostorom u zajednici. Dok su zaposleni u školi izrazili zainteresovanost za prostor koji može jednako da „udomi“ školske i vanškolske aktivnosti, deca naselja i komšiluk pokazali su da žele prostor za aktivnosti iz domena kulture i slobodnog vremena. Od februara do marta radili smo na stvaranju kontekstualizovane participativne metodologije čiji je cilj da uoči i uključi potrebe svih prepoznatih aktera ovog projekta. Tokom marta i aprila sprovodili smo tako definisanu metodologiju sa decom, komšilukom, nastavnim i školskim osobljem, kako bismo zajednički došli do preliminarnog predloga dizajna naše intervencije. U maju, u toku trajanja Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, predstavićemo preliminarni dizajn i unaprediti ga zajedno sa stručnom publikom . Na osnovu prikupljenih komentara i predloga za unapređenje preliminarnog dizajna radićemo na finalnom predlogu za intevenciju i pripremaćemo se za izgradnju. Cilj nam je da do početka sledeće školske godine izgradimo našu intervenciju.
Proces dizajniranja i izgradnje vidimo kao način da se, radeći zajedno, međusobno podstičemo  i dostignemo zajedničke interese. Naš tim nastoji da stvori fizičku, prostornu intervenciju koja će otelotvoriti i simbolizovati ovaj proces. Verujemo da jačanjem zajedničkih kapaciteta i istrajnost naših napora dugoročno možemo graditi infrastrukture deljenih gradova.
 

GETE INSTITUT BEOGRAD JE PARTNER PROJEKTA.

792
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 17
 • Simple Item 16
 • Simple Item 15
 • Simple Item 14
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 24
 • Simple Item 25
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 17
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Medijski sponzori
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 5
 • Simple Item 7
 • Simple Item 4
 • Simple Item 15
 • Simple Item 17
 • Simple Item 3
 • Simple Item 16
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda