staticni baner 15

Radionica će proceniti tehničke i zakonske mogućnosti predloženog javnog prostora, zajedno sa ličnim i organizacionim kapacitetom organizacije koja upravlja prostorom, kako bi se pružio pregled mogućnosti za razvoj javnog prostora. Ishod radionice treba da bude strategija da se Škograd pretvori u funkcionalan i održiv javni prostor – kulturni centar.

Studija slučaja Gradsko čvorište 2 razvijaće se  u Beogradu pod rukovodstvom BINA i u saradnji sa partnerskim projektnim timom Škograd.

Priprema za projekat Gradsko čvorište 2 počela je u februaru 2018. godine. Projekat saradnje sa zajednicom na unapređenju otvorenog gradskog prostora započeće u maju 2018, tokom BINA manifestacije OD COMMUNIS DO KOMUNIKACIJA.

Izložba „Sto za Plato, Plato za sve" održaće se u prostoru Gradskog čvorišta 1 koji su Čuvari parka u saradnji sa timom Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, u okviru SCCM projekta, realizovali na Vračaru.

Pozivi za učešće, trenutno, zasnovani su na pretpostavci da su ljudi sposobni i spremni da ulažu vreme u zajednički politički cilj ili projekat planiranja i razmenu robe, mesta, stručnosti i moći. Međutim, pošto stečena korist na ovaj način nikada do sada nije bila pravedno raspoređena, mnogi se nikad neće ni pridružiti – a neki će i napustiti proces. Učestvovanje se danas često zloupotrebljava kao sredstvo za umirivanje i pacifikaciju mnogih, dok služi interesima nekolicine. 

Deljenje je više od raspolaganja zajedničkim resursima. To je činjenje opšteg dobrog koje postižemo zajedničkim radom. Radeći zajedno, mi menjamo lične i javne interese za zajedničke vrednosti. Radeći zajedno, mi menjamo naš grad u deljeni prostor. Deljeni prostor nam nije dat, on je određen deljenjem. Prostori nam nisu dati već ih mi prisvajamo. Umesto granica mi stvaramo graničnik na kome se susrećemo i dogovaramo o budućem delovanju. Ispred naših ličnih angažmana nalazi se i iskra zajedništva – naša velikodušnost.


Radionica studenata Fakulteta za umetnost i dizajn Univerziteta Megatrend Podsticanje održivog razvoja kroz participativni urbani dizajn odvija se u okviru predmeta Urbani dizajn, koji vodi Nataša Čolić u saradnji sa BINA. Cilj radionice je da studenti razvijaju sposobnosti boljeg prepoznavanja problematike lokalnog konteksta komunicirajući sa korisnicima prostora, kako bi njihovi predlozi intervencije „kroz urbani dizajn“ bili usmereni ka podsticanju socijalnih i ekonomskih aspekata i aspekata zaštite životne sredine kao osnovnih postulata održivog razvoja.

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 17
 • Simple Item 16
 • Simple Item 15
 • Simple Item 14
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 24
 • Simple Item 25
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 17
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Medijski sponzori
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 5
 • Simple Item 7
 • Simple Item 4
 • Simple Item 15
 • Simple Item 17
 • Simple Item 3
 • Simple Item 16
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda