• 1
b desno 09

Najveći umovi arhitekture. kao što su Jern Utson, Arne Jacobsen i Johan fon Sprekelsen, tokom 20. veka razvijali su jak identitet danske arhitekture, koji se gradio oko umetničkog izraza koji je minimalistički, čist i funkcionalan.

I danas ove vrednosti prožimaju dela danskih arhitekata, i u velikoj meri se i dalje nalaze u samom jezgru međunarodnog brenda kakav je danska arhitektura postala. Međutim, poslednjih 20-30 godina danske arhitekte su naročitu pažnju posvećivale iznalaženju rešenja koja nisu samo funkcionalna i lepa nego i održiva.

Svi projekti koje obuhvata ova izložba primeri su savremene, održive arhitekture danskih firmi u kojima se spajaju funkcionalnost i estetika. Društveno održivi projekti koji su usmereni na stvaranje interakcije, održivi projekti u oblasti životne sredine kojima se smanjuju emisije pretvaranjem energije sunca, vode i vetra u električnu energiju, kao i ekonomski održivi projekti, u okviru kojih se za napuštene zgrade, pa čak i za čitave kvartove, osmišljava nov način korišćenja – sve to je predstavljeno na ovoj izložbi, te tako imamo pregled talenata i raznolikosti pristupa savremnih danskih srhitekata.

Slično čuvenoj bajci Hansa Kristijana Andersena o ružnom pačetu koje, na kraju, izrasta u prelepog labuda, za poslednjih trideset godina Kopenhagen se od pospane, fizički zapuštene i gotovo siromašne skandinavske prestonice, koju su naseljavali uglavnom studenti, nezaposleni i stari, razvio u bogatu severnoevropsku metropolu u kojoj žive obrazovani, urbani i uspešni ljudi i porodice, koji ne žele da se presele u predgrađe.

Predavanje će se dotaći istorijske pozadine koja je omogućila ovakav preobražaj, a  sveobuhvatno planiranje biće dočarano na primerima novih gradskih celina, Nordhavna i Erestada, kao i najnovijih gradskih prostora i ekoloških projekata.

"Prilagodljivost (rezilijencija) je sposobnost nekog biosistema ili fizičkog tela da se obnovi ili da poprimi novi oblik posle izloženosti jakom spoljašnjem uticaju. Što je prilagodljivost veća, povratak u prvobitni ili optimalni oblik je izvesniji i lakši."
Prilagodljivost u uređenju gradova, zgrada i prostora najznačajniji je zadatak našeg vremena. Zbog toga su nam potrebne snažne i fleksibilne strategije koje se mogu prilagođavati stalnim promenama i budućim okolnostima.
Prilagodljivo projektovanje ne predstavlja odgovor na katastrofu, već čvrsto verovanje da, pristupajući svetskim izazovima otvoreno i razigrano, možemo omogućiti snažna i trajna rešenja.
Prilagodljivo projektovanje ne predstavlja rešenje za sve svetske izazove već, pre svega, komplet strategija za rešavanje sadašnjih problema i budućih kriza, kao i pristup strukturalnim pitanjima u pozadini tih izazova, problema i kriza.

Na samitu UN u Njujorku, 25. septembra 2015. godine, šefovi vlada iz celog sveta doneli su do tada najambiciozniju agendu koju će, od tada do 2030. godine, prokrčiti put ka održivijem razvoju i za ljude  i za planetu na kojoj živimo.
Danski Fakultet za arhitekturu, dizajn i konzervaciju (KADK) deli tu ambiciju. Arhitekte i dizajneri poseduju sve stručne kreativne i inovativne veštine koje su potrebne za stvaranje novih proizvoda, rešenja i strategija i koje podstiču pozitivan razvoj i na lokalnom i na globalnom nivou. Tako, leta 2016. godine, KADK je odlučio da preuzme inicijativu i da posveti tri akademske godine radu na globalnim ciljevima UN.

Kakav potencijal za arhitekturu i projektovanje zgrada proističe iz novih materijala?

Kako se putem kreativne reciklaže polovnih materijala može stvoriti nova vrednost za projektovanje zgrada?

Da li inovativne konstrukcije, kao što su aktivne savitljive recipročne drvene konstrukcije, mogu pomoći oblastima pogođenim prirodnim nepogodama kada postoji ograničenje, odnosno nestašica materijala?

Šta su to održivi, izvođački i estetski potencijali?

Kako interdisciplinarna i međudisciplinarna saradnja mogu dovesti do inovacija koje utiču na arhitekturu i društvo?

Ova pitanja se istražuju na primerima iz oblasti arhitekture i projektovanja zgrada, tj. izgrađenih projekata, razvijenih prototipova i istraživanja. Ona obuhvataju istraživačke projekte o zaklonu i arhitekturi, cirkularnom izazovu materijala od micelijuma, projektovanju zgrada za reciklažu, aktivnim savitljivim kupolnim konstrukcijama ReciPlyDome i ReciPlySkin, kao i o arhitektonskim primerima ponovne upotrebe materijala sa izraženom estetikom.

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 8
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda