• 1
b desno 09
22 | 4 | 2019

Bratislav Tošković, Parviainen Architects, Finska: Nehotična estetika elektriciteta, Slučaj Fingrid

Ovo je priča o električnoj energiji i njenoj vizuelnoj manifestaciji: svetlosti; o jednoj nenaseljenoj zgradi koja obezbeđuje struju za 800.000 stanovnika; o ikoničkom arhitektonskom objektu na veoma vidljivoj lokaciji. Električne stanice su uglavnom mali objekti koji pripadaju velikoj nacionalnoj mreži i, u većini slučajeva, veoma su slični jedni drugima. Obično nisu predmet bilo kakvih viših arhitektonskih zahteva, osim ako nisu na veoma vidljivim lokacijama. Električna stanica Fingrid nalazi se u kontekstu u kojem se ukrštaju dva vitalna elementa infrastrukture: energija i saobraćaj. Arhitektonski koncept crpi inspiraciju iz energije koja protiče kroz stanicu i protoka saobraćaja  pored lokacije. Predgrađa gradova u ekspanziji obiluju ovakvim slučajevima koji čekaju da budu pravilno integrisani u novonastali ambijent. Sa pravim pristupom, siva i bezlicna trafostanica može postati sjajni urbani „fenjer“, a običan stub dalekovoda urbano obeležje u obliku klasičnog luka. Električna stanica Fingrid je pobednik Svetskog festivala arhitekture 2018. u Amsterdamu  u kategoriji „Proizvodnja, energija i reciklaža”.
Za više informacija, posetite:  http://www.parviainenark.fi/  

Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 8
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda