baner FA 3 940

logotipi
16 | 6 | 2018

BINA POSLE BINE | MOJ PARK Radionica za decu / Autor i kooridinator: Natalija Jovanović, BINA tim

17. jun 2018.
Festival „U susret letu” , Gradska opština Vračar, Njegoševa 77

DVORIŠTE IDEJA BEOGRAD (IDEAS YARD BELGRADE)
SHARED CITIES: CREATIVE MOMENTUM (SCCM)
Na radionici "Moj park" učestvovalo je tridesetoro dece, koja su imala priliku da zamisle svoj idealni park, i elemente koji ga čine, opremu, klupe, zelenilo i slično, ali i da markiraju svoju poziciju u javnom prostoru koji dele sa odraslima. Nakon uvodnog razgovora, deca su crtala na zadatu temu, koristeći tehnike po izboru (crtež olovkom, bojice, flomastere, kolaž, print i slično). Rad je podstakao i dijalog među decom, budući da je krajnji rezultat radionice  zajednički kolaž, sačinjen od crteža pojedinačnih elemenata opreme, idealni park na Vračaru u očima dece.

Član 12. Konvencije UN o pravima deteta navodi pravo deteta da se njegovo mišljenje uzme u obzir u svim pitanjima koja ga se neposredno tiču , a jedno od osnovnih principa Konvencije je pravo deteta da bude saslušano. Učestvovanje dece, njihova participacija, decu uči da doprinose zajednici i da budu odgovornija, a sa druge strane predstavlja i saradnju odraslih i dece, gde dve strane rade zajedno, za viši cilj.  Ovaj zajednički rad i razmena informacija značajni su pri donošenju odluka na lokalnom i regionalnom nivou.

Radionica je prateći program izložbe „Sto za Plato, Plato za sve”, projekat Gradovi deljenja: Kreativni podsticaj (SCCM), Dvorište ideja Beograd.

665
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 8
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda