• 1
b desno 09
26 | 4 | 2018

Arh. Ivan Antić and Ivanka Raspopović – SPOMEN-MUZEJ „21. OKTOBAR” U ŠUMARICAMA (1968-1975)

============
Subota, 26.05.2018.
10.00–18.00
BINA IZLET: Arh. Ivan Antić i Ivanka Raspopović – Spomen-muzej „21. oktobar” u Šumaricama (1968-1975)
Vodi: Dijana Marić Milašinović
→ parking Sava centra
============
 
 
Ja nisam sentimentalan  po prirodi, ali sam ovde hteo da se uživim u položaj očajnika, čoveka dovedenog na streljanje. Hteo sam da se i budući posetilac nađe na dnu bunara, da doživi bar trenutak strave i pogledom uvis zatraži spas.  (Ivan Antić) 
 
Kao što je osnovni umetničko-prostorni motiv Muzeja savremene umetnosti u suštini ideja forme kristala koja je velikim delom transparentna, komunikativna, otvorena ka svetu svojim velikim staklenim površinama, tako je koncept Muzeja u Šumaricama sasvim obrnut, zatvoreni prostor, jer u pitanju je lični bol, težak osećaj beznađa, patnje i užasa koje su osećali zatočeni ljudi neposredno pred egzekuciju. Projektovana je visoka skupina vertikalno usmerenih paralelopipeda u koje dnevno svetlo dolazi sa velike visine, zenitalno, što je ideja koja je arhitekti došla direktno iz iskustva osvetljenja crkava. U crkvi se čovek moli bogu, a dok se moli gleda u nebo očekujući spas ili izbavljenje, tako da se arhetipska ideja duhovnosti prenosi i na projekat Muzeja u Šumaricama. Takođe, piramidalna silueta muzeja, njegova fina i nesimetrična struktura, sadrži i kodove tradicije, i to najznačajnije crkve srpsko-vizantijske stilske grupe – Gračanice. Transponovanje memorije, zenitalno osvetljenje, piramidalna forma pravougaonih paralelopipeda, koncept zatvorenosti prostora i okrenutost kontemplaciji o životu, smrti, ljudskoj brutalnosti, smislu i veri u ovom objektu podsticaje crpe iz dubokih slojeva memorije i nasleđa, ovaploćujući se u formu izvanredne snage koja je dodatno naglašena materijalom ekspresivno crvene boje.
 
Dijana Milašinović Marić je vanredni profesor, bavi se istorijom, teorijom i kritikom arhitekture kao i radom na srpskoj enciklopediji. Zaposlena na Tehničkom fakultetu, katedri Arhitektura u Kosovskoj Mitrovici. Objavila tri knjige: Arhitekta Jan Dubovi, Vodič kroz modernu arhitekturu Beograda, Poletne pedesete u srpskoj arhitekturi i brojne naučne i stručne radove. Autorski i scenaristički na RTS-u osmislila serijale: Moderna arhitektura u Srbiji, ličnosti i poetike i Ars praktika i Vodič kroz modernu arhitekturu Beograda.
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 8
 • Simple Item 9
 • Simple Item 10
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Prijatelji
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Medijski sponzori
 • Simple Item 8
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda