Odštampajte ovu stranicu
12 | 2 | 2018

13. BINA – BEOGRADSKA INTERNACIONALNA NEDELJA ARHITEKTURE

 

13. Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture (10-31.05.2018.)

BINA 2018 /OD COMMUNIS DO KOMUNIKACIJA

Tema trinestog BINA festivala je posvećena komunikacijama u arhitekturi, komuniciranjem arhitekturom i širenjem ideja o relacijama u prostorima grada. Communis znači "zajedničko, zajednica i deljenje" a communicare "učiniti nešto zajedničkim". Arhitektura i arhitekti zastupanjem javnog interesa, unapredjenjem zajednica i komunikativnosti pospešuju razvoj prostora, društvenih procesa i gradova.

Dugogodišnji je nedostatak pristupačne komunikacije arhitekture i arhitektonskih koncepata osnovnih čovekovih prostornih potreba. Kroz interakciju ljudi, prirode, objekata, gradskih i zajedničkih prostora, nasledja grada i novih urbanih celina vidimo razvoj arhitektonskih ideja. S druge strane, kroz komunikaciju sa korisnicima prostora želimo da doprinesemo vraćanju arhitekture njenoj suštini, da stvori smisaoni prostor u skladu sa potrebama čoveka. Komuniciranjem sa publikom, uključujući i one „u“ i „izvan“ profesije arhitekture BINA platforma se postavlja kao medijator, kao veza, kao prostor za razmenu ideja i mišljenja između najšire populacije, profesionalaca i akademske zajednice Beograda i šireg regiona. Komunikacija izmedju građana i grada predstavlja suštinski odnos na kome se bazira razvoj demokratije društva u budućnosti.

Uspostavljenim dijalozima sa prošlošću kroz impozantnu arhitektoniku akademika i profesora Ivana Antića (1923-2005), sa sadašnošću kroz EU projekat Kreativne Evrope, Gradovi Deljenja : Kreativni podsticaj (SCCM-Urbano čvorište 2) i sa vizijama budućnosti platforme EU Kreativna Evropa/Budućnost arhitekture(FAP), BINA program će svojom dinamikom zainteresovati najširu publiku. Edukativnim delom programa kroz šetnje, intervencije, akcije, radionice, gostujuća predavanja ispitaćemo prostorne prakse i narativne tehnike kao i medijske forme koje na najbolji način predstavljanju savremenu arhitekturu i dizajn.

ARHITEKTURA JE KOMUNIKACIJA (Umberto Eco)

BINA tim

 

1402